ดูบทความซีลชุดซ่อมกระบอกไฮดรอลิค KOMATSU

ซีลชุดซ่อมกระบอกไฮดรอลิค KOMATSU

KOMATSU EXCAVATOR MODEL 

PC 20-3

PC 20-5

PC 20-6

PC 30

PC 30-2

PC 30-3

PC 30-5

PC 30-6

PC 30-7

PC 40

PC 40-2

PC 40-3

PC 40-6

PC 40-7

PC 60

PC 60-2

PC 60-3

PC 60-5

PC 60-6

PC 60-7

PC 100

PC 100-2

PC 100-3

PC 100-5

PC 100-6

PC 120

PC 120-2

PC 120-3

PC 120-5

PC 120-6

PC 128UU

PC 128UU-2

PC 150-2

PC 150-3

PC 200

PC 200-2

PC 200-3

PC 200-5

PC 200-6

PC 200-7

PC 200-8

PC 210

PC 220

PC 220-2

PC 220-3

PC 220-5

PC 220-6

PC 300-3

PC 300-5

PC 300-6

PC 400-3

PC 400-5

PC 400-6

10 HT

10 HQ

10 HT-2

10 HQ-2

12 HD

12 HT

12HL

12HT - 2

15 HT

15 HT - 2

20 HT - 2

 

26 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 5273 ครั้ง